Największe grupy ubezpieczeniowe w Unii Europejskiej w 200 roku

Grupy ubezpieczeniowe Składka przypisana brutto (mln EUR)
Ogółemw tym dział Iw tym dział II
Frotis8 072 6 331 1 741
Aegon11 488 10 570 918
ZFS14 260 5 762 8 518
Winterhur17 871 9 657 8 214
RAS14 267 4 800 9 467
Aviva36 581 23 323 13 349
Prudential13 156 12 623 533
AXA39 487 26 212 13 275
Groupama11 166 4 427 6 739
CNP17 213 15 948 28 643
Generali39 899 24 863 15 036
Alianz44 599 15 956 28 643
Ergo12 669 5 385 7 284
Skandia8 959 8 959 0
WróćŹródło: Monkiewicz J. Polski rynek ubezpieczeń w UE. Nowe zasady i nowa rzeczywistość. Wiadomości Ubezpieczeniowe1, 2/2005 [w] Podstawka M. Sługocka D. Rynek ubezpieczeń w Polsce rok po wejściu do Unii