Podstawowe opcje ubezpieczenia na życie

Do podstawowych opcji można min. zaliczyć:

Dodatkowymi opcjami prezentowanego ubezpieczenia może być pokrywanie kosztów związanych z hospitalizacją ubezpieczonego czy też innych świadczeń zdrowotnych, ale także i gromadzenie kapitału w ramach funduszu na poczet przyszłej emerytury.

Wróć

Źródło: http://www.warta.pl/dynamic/common/Artykul.jsp?aid=12077&active=448 (18.03.2007)