Ubezpieczenia grupowe na życie

Najbardziej popularną w Polsce formą ubezpieczenia grupowego jest grupowe ubezpieczenie na życie typu P. Ubezpieczającym jest tu pracodawca, który w imieniu pracowników uiszcza składkę ubezpieczeniową, która jest zazwyczaj jednakowa dla wszystkich pracowników i potrącana z ich pensji. W ramach tego ubezpieczenia oferowane są następujące świadczenia:

Wróć