Konsekwencje niezapłacenia składek

Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma terminu zapłaty składki ubezpieczeniowej, to niestety pracownik oraz członkowie jego rodziny nie mogą liczyć na jakiekolwiek zadośćuczynienie. Nie otrzyma on, zatem:

Wróć